Zbrana pisna vprašanja (1993-2005)

Dragi kolegi!

Tukaj so zbrana vsa vprašanja iz anatomije od leta 1993 do 2005. Razdeljena so po poglavjih (glava, roka, noga...).
----
GLAVA:

1. Nosna votlina (stene, prestopišča, povezave)
2. Pallatum molle – mišice, zgradba, inervacija, sluznice in mišice
3. Parotidna zleza (lega, topografija, inervacija)
4. N. intermedius (izvor, potek, veje, podr. inervacije)
5. N. maxillaris s pridruženim psy nitjem (jedra, potek, veje)
6. N. mandibularis (izhodišče, potek, veje, inervacija, zveze s PSY )
7. N. hypoglossus – potek, veje, izvor
8. N. lingualis – zgradba, potek, inervacija
9. N. glossopharyngeus (potek, jedra, nitje, inervacija)
10. N. vagus
11. N. auriculotemporalis – sestava nitja, področje inervacije, pot
12. Zobje (opis, lega, inervacija)
13. Ustno dno (mišice, inervacija, preskrba)
14. Požiralnik (topografija, prehrana)
15. Inervacija slinavk (pre- in postganglijsko nitje, potek)
16. Oropharynx
17. Nosni del žrela (inervacija, prehrana, limfna drenaža)
18. Ščitnica Gl Thyroidea (topografija, arterijska preskrba, prehrana, zgradba)
19. Žvečne mišice (origo, insertio, funkcija, oživčenje)
20. Arteria maxillaris (izvor, potek, veje, prehrana sfenopalatine arterije)
21. Jezik (zgradba, inervacija, prehrana)
22. Plexus cervicalis (opis, izvor, področje inervacije)
23. Kožna inervacija obraza – področje inervacije, izstopišča
24. Chorda tympan – kaj je, zgradba nitja, potek
25. Foramen Magnum Occipitale
26. Glasilke
27. Fossa cranii post. (omejitev, prestopišča z vsebino)
28. Fossa pterygopalatina
29. Fossa temporalis
30. Fossa Infratemporalis
31. Fossa cranii med.
32. Trigonum submandibulare
33. Trigonum colli lat.
34. Simpatična inervacija


MOŽGANI IN ČUTILA:

1. Vidna proga
2. Gustatorna pot
3. Lemniscus medialis (receptorji, členitev, potek, pomen)
4. Vestibularna pot
5. Piramidna proga (izvor, potek, področje inervacije)
6. Relejna spec. jedra thalamusa + af. in eferentne zveza
7. Notranje očesne mišice – inervacija, lega
8. Tuba auditiva – komunikacije, opis
9. Bobnična votlina, cavum tympani
10. Ventriculus III

ROKA:

1. Mišice volarne strani nadlakti (naštej, origo in insertio, inervacija, funkcija)
2. Fossa axillaris (omejitve,vsebina,komunikacije)
3. Komolčni sklep (mišice FLEXORJI + EXTENZORJI, žile, živci)
4. Humeroulnarni in humeroradialni sklep (vezi, površine, mehanika)
5. Radiokarpalni sklep – kakšen je po funk., lig., kosti, možni gibi
6. Pronatorji podlakta – inervacija, mišice, sklepi
7. Axilarne bezgavke – opis, skupine, povirja
8. Articulatio humeri – sklepne površine, funkcija, možni gibi, ligamenti, ovojnice
9. Thenar
10. Hypothenar
11. N. Medianus

NOGA:

1. Sprednja golenska loža (meje, vsebina, funkcija mišic)
2. Kolenski sklep (sklepne površine, mehanika, vezi)
3. Fleksorji kolena – origo, insertio, inervatio
4. Ekstenzorji kolena - origo, insertio, inervatio
5. Pes anserinus – sestava, inervacija
6. Inervacija golenskih mišic
7. Kolcni sklep
8. Adduktorni kanal – omejitev, vsebina, komuniciranje
9. M. triceps surae – zgradba, origo, insertio, inervacija
10. Fossa poplitea


THORAX:

1. Pljuča:
1.1. A.pulmonalis dex,sin. (opis, topografija)
1.2. Truncus pulmonalis (topografija, arterije...)
1.3. Plevra parietalis (opis, inervacija , recesusi, prehrana)
1.4. Prehrana pljuč (vasa nutritiva, limfna drenaža, oživčevje bronhov)

2. Srce:
2.1. Desna in leva AV zaklopka (opis, mesto projekcije in avskultacije)
2.2. Aa. Coronariae (izvor, področje prehrane)
2.3. Prehrana srca (arterije, vene)
2.4. Srce (baza, lega atrijev, velike žile)
2.5. Prehrana miokarda
2.6. Desni prekat in levi – opis, ostia, septum
2.7. Perikard – inervacija, prehrana, opis, zgradba
2.8. Prevodni sys srca
2.9. Fetalni krvni obtok

3. Esophageus
4. V. azygos
5. N. Phrenicus
6. Trahea
7. Mediastinum


ABDOMEN:

1. Vesica urinaria ženske (preskrba,opis, topografija, peritonej, inervacija)
2. Moški mehur (topografija, peritonej,prehrana)
3. Visceralna stran jeter (opis, topografija, odnos z drugimi organi...)
4. Peritonej okrog jeter (vsebina,potek)
5. Opis peritonealnih duplikatur ob jetrih in njihove vsebine
6. Duodenum
7. Lig. latum
8. Vranica (projekcija na spr. trebušno steno, topografija, peritonej, ligamenti)
9. Rektum (opis, topografija, prehrana, inervacija)
10. Želodec (topografija,deli, ligamenti, projekcija na spr. trebušno steno,odnos z drugimi org.)
11. Descendentni del dvanajstnika (opis, topografija)
12. Kvadranti, ravnine in regije trebuha
13. Caecum in appendix – opis, topografija, prehrana
14. Prostata – zgradba in topografija
15. Lien – topografija, peritonej, prehrana
16. Ovarij – topografija, žilje, vezi
17. Žolčna izvodila – potek, topografija
18. Pancreas – topografija + prehrana
19. Colon transverzum
20. Rectum – opis, lega, zgradba, peritonej, prehrana
21. N. peroneus communis
22. Tr. celiacus – izvor, opis poteka glavnih žil, prehrana
23. Uterus
24. V. portae
25. Bursa omantalis

SKICE:

1. Frontalni prerez možganov čez mamilarna telesca
2. Prerez abdomna čez skozi Th12/L1 (organi, peritonej)
3. Prerez goleni
4. Karpalni kanal
5. Horizontalni prerez cez talamus
6. Mediani prerez žrela
7. Vesica urinaria od zadaj z uretrom,vesico seminalis in prostato
8. Prečni prerez toraksa v višini razcepišča sapnika
9. Trigonum caroticum z vsebino
10. Stegno – prerez
11. Temporomandibularni sklep
12. Hrbtenjača – prečno z vegetativnim in somatskim delom
13. Shema arterij na bazi možgan (circulus arteriosus cerebri, cereberalne arterije)
14. Mediani prerez moške medenice
15. Cavum laryngis frontalno
16. Hrbtenjaca precno z vegetativnim in somatskim delom
17. Pankreas z žilami (aspectus ant.)
18. Karpalni kanal
19. Prererez skozi Th 4
20. Mediani presek čez žensko medenico
21. Lateralni pogled v cavum tympani
22. Mediani prerez žrela
23. Preez abdomna v L2
24. Tractus corticospinalis in corticobulbaris
25. Pljuča – fissure, lobusi, pleura, recessusi6
26. Trig. submandibulare – meje, vsebina
27. Membrana tympani – aspectus lateralis
28. Fossa poplitea – meje, vsebina
29. Sagitalni presek skozi zrkelne prekate
30. Mediani presek skozi moško medenico
31. Radiokarpalni sklep – vidi naj se discus articularis
32. Vratno vretence – pogled od zgoraj
33. Odnos arcusa aorte in n. vagusa – pogled od spredaj
34. Peritonej ob caput pancreatis – topografija glave pankreasa
35. Trigonum. femorale
36. Prečni presek mesencephalona – jedra + traktusi
37. Trigonom colli laterale
38. Prečni prerez hrbtenjače – glavne descendente in ascendentne poti
39. Cavum pleurae – frontalno + transverzalno RECESSUSI !!!
40. Rectum ženske, krivine rektuma, delitev, potek peritoneja
41. Sredina brachiuma prečno – žile, živci
42. Nevronska zgradba spinothalamičnega in spinobulbarnega sist. naštej razlike, shema obeh sist.
43. Cavum pleurae – frontalni in transverzalni prerez skozi hilus pljuč
44. Colon transverzum – sagitalni prerez s peritonejem
45. Lacuna musculorum et vasorum – omejitev + vsebina
46. Mediastinum v višini arcusa aorte
47. Fossa poplitea
48. Trigonum colli laterale
49. Transverzalni prerez mediastinuma v višini srca
50. Pazdušna okna – foramen triangunale / quadrangulare
51. Uterus s peritonejem – mediani prerez skozi medenico
52. Koleno – transverzalni prerez, pogled od zgoraj (meniskusi)
53. Spatium intercostale – sectio longitudinalis
54. Sprednja golenska loža
55. Septum cordis in pevodna muskulatura (frontalno)
56. Larynx frontalno
57. Prst (vagina) prečno
58. Medulla spinalis sectio transversalis et tractusi
59. Sectio transversalis regio C VII