Pisna vprašanja (3.2.2005)

1. Nosna votlina (stene, prestopišča, povezave)
2. Plexus cervicalis
3. Truncus pulmonalis, a. pulmonalis dex,sin. (opis, topografija)
4. Vesica urinaria ženske (topografija, preskrba)
5. Mišice komolčnega sklepa (origo, insertio, funkcija, inervacija)
6. Bobnična votlina, cavum tympani
7. Želodec (topografija, opis, preskrba)
skice:
8. Frontalni prerez možganov čez mamilarna telesca
9. Prerez abdomna čez skozi Th12/L1 (organi, peritonej)
10. Prerez goleni