Pisna vprašanja (24.6.2004)

IZPIT, 24.6.2004
1. N. maxillaris
2. Vidna proga
3. Esophageus
4. Fossa poplitea
5. Visceralna stran jeter
6. Gl. thyroidea
7. Mišice volarne strani nadlakti (naštej, origo in insertio, inervacija, funkcija)
slike
8. mediani prerez žrela
9. prerez hrbtenjače prečno s spinalnim živcem
10. prevodni sistem srca s septumi