Pisna vprašanja (1.9.2003)

1. N. intermedius (izvor, potek, veje, podr. inervacije)
2. Ščitnica (topografija, arterijska preskrba)
3. Pot medialnega lemniska (receptorji, členitev, potek, pomen)
4. Vranica (projekcija na spr. trebušno steno, topografija, peritonej)
5. Prevodni sist. srca
6. Mišice na volarni strani nadlakti (izvor, narastišče, funkcija, inervacija)
7. Kolenski sklep (skl. površine, notranje vezi, mahanika)

-skice-
8. Trigonum caroticum
9. Shema artetij na bazi možgan (circulus arteriosus cerebri, cereberalne arterije)
10. Mediani prerez moške medenice