Pisna vprašanja 1991,93,94

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (anatom.doc)anatom.doc39 kB
IZPIT 15. MAREC 1993

pisna vprašanja

1. Lingua – zgradba in drenaža limfe
2. N. intermedius – potek in sestava nitja
3. Duplikature peritoneja okoli jeter potek (od-do), vsebina duplikature
4. Notranje očesne mišice – inervacija, lega
5. Radiokarpalni sklep – kakšen je po funk., lig., kosti, možni gibi

skice

6. Frontalni prerez možgan skozi corpora mamillaria
7. Trig. submandibulare – meje, vsebina
8. Membrana tympani – aspectus lateralis
9. Fossa poplitea – meje, vsebina
10. Frontalni prerez thoraxa v globini bifurkacije traheje


IZPIT 2. JUNIJ 1993

pisna vprašanja

1. Inervacija žlez slinavk
2. Prehrana miokarda
3. Nasopharynx – inervacija, prehrana, limfna drenaža
4. Adduktorni kanal – omejitev, vsebina, komuniciranje
5. Lien – topografija, peritonej, prehrana

skice

6. Frontalni presek grla
7. Sagitalni presek skozi zrkelne prekate
8. Prečni presek skozi bifurcatio traheae
9. Mediani presek skozi moško medenico
10. Radiokarpalni sklep – vidi naj se discus articularis


IZPIT 28. JUNIJ 1993

pisna vprašanja

1. Kožna inervacija obraza – področje inervacije, izstopišča
2. Desni prekat – opis, ostia, septum
3. Ovarij – topografija, žilje, vezi
4. Pronatorji podlakta – inervacija, mišice, sklepi
5. Tuba auditiva – komunikacije, opis

skice

6. Vratno vretence – pogled od zgoraj
7. Odnos arcusa aorte in n. vagusa – pogled od spredaj
8. Peritonej ob caput pancreatis – topografija glave pankreasa
9. Trigonum. femorale
10. Prečni presek mesencephalona – jedra + traktusiIZPIT 1. SEPTEMBER 1993

pisna vprašanja

1. Lingua – opis, zgradba, prehrana
2. Vestibularna pot
3. V. azygos
4. Žolčna izvodila – potek, topografija
5. M. triceps surae – zgradba, origo, insertio, inervacija

skice

6. Trigonom colli laterale
7. Prečni prerez hrbtenjače – glavne descendente in ascendentne poti
8. Cavum pleurae – frontalno + transverzalno RECESSUSI !!!
9. Rectum ženske – skica medialnega prereza medenice, krivine rektuma, delitev, potek peritoneja
10. Sredina brachiuma prečno – žile, živciIZPIT 25. JANUAR 1991

pisna vprašanja

1. Fossa cranii post. – omejitev, prestopišča z vsebino
2. N. lingualis – zgradba, potek, inervacija
3. Oesophagus – prehrana, inervacija
4. Tr. celiacus – izvor, opis poteka glavnih žil, prehrana
5. Art. humeri – sklepne ploskve, meje ovojnice, vezi, mehanika

skice

6. Trig. caroticum – omejitev, vsebina
7. Nevronska zgradba spinothalamičnega in spinobulbarnega sist. naštej razlike, shema obeh sist.
8. Cavum pleurae – frontalni in transverzalni prerez skozi hilus pljuč
9. Colon transverzum – sagitalni prerez s peritonejem
10. Lacuna musculorum et vasorum – omejitev + vsebina


IZPIT 25. JANUAR 1991

pisna vprašanja

1. Zgradba jezika in limfna drenaža
2. Peritonej ob jetrih – duplikature + vsebina
3. Pancreas – topografija + prehrana
4. Relejna spec. jedra thalamusa + af. in eferentne zveza
5. Chorda tympan – kaj je?, zgradba nitja, potek

skice

6. Mediastinum v višini arcusa aorte
7. Canalis carpi
8. Septum cordis – frontalno
9. Fossa poplitea
10. Trigonum colli laterale
IZPIT 11. FEBRUAR 1991.

pisna vprašanja

1. Gl. thyroidea – opis, lega. prehrana, inervacija
2. Želodec s peritonejem – lega, prehrana
3. Tuba auditiva
4. Pes anserinus – sestava, inervacija
5. N. auriculotemporalis – sestava nitja, področje inervacije, potek

skice

6. Frontalni prerez možganov – v višini corpus mamilare
7. Transverzalni prerez mediastinuma v višini srca
8. Pazdušna okna – foramen triangunale / quadrangulare
9. Srčni skelet in zaklopke
10. Uterus s peritonejem – mediani prerez skozi medenico


IZPIT 11. FEBRUAR 1991

pisna vprašanja

1. Gl. parotis
2. Fleksorji komolca
3. Notranje očesne mišice – inervacija, kje ležijo?
4. Colon transverzum
5. Perikard – inervacija, prehrana, opis, zgradba

skice

6. Hrbtenjača s traktusi – prečno
7. Trigonum submandibulare
8. Peritonej ob vesici urinarii in prostati
9. Koleno – transverzalni prerez, pogled od zgoraj (meniskusi)
10. Spatium intercostale – sectio longitudinalis
11. Sprednja golenska loža


IZPIT 11. FEBRUAR 1994

pisna vprašanja

1. Pallatum molle – zgradba, inervacija, sluznice in mišice
2. N. lingualis – zgradba, potek, inervacija
3. Pleura parietalis – opis, recussusi, prehrana, inervacija
4. Opis peritonealnih duplikatur ob jetrih in njihova vsebina
5. Axilarne bezgavke – opis, skupine, povirja

skice

6. Pharynx medialno – označi odseke in prehode
7. Mesencephalon – jedra, proge (transverzalno)
8. Septum cordis in pevodna muskulatura (frontalno)
9. Vesica urinaria in sečevod od zadaj
10. Prečni prerez skozi sredino goleni


IZPIT 21. JANUAR 1994

pisna vprašanja

1. Gl. parotis – lega, opis, inervacija
2. Pericard – opis, prebava, inervacija
3. Caecum – lega, opis, prehrana
4. Gustatorna pot
5. Inervacija golenskih mišic

skice

6. Larynx frontalno
7. Spinotalamični in spinobulbarni progovni sistem (RAZLIKE)
8. Ženska medenica medialno
9. Thorax prečno v višini srca
10. Prst (vagina) prečno


IZPIT 28. MAREC 1994

pisna vprašanja

1. N. hypoglossus – potek, veje, izvor
2. Articulatio humeri – sklepne površine, funkcija, možni gibi, ligamenti, ovojnice
3. Oesophagus – prehrana, inervacija
4. Fossa cranii posterior – prestopišča, vsebina prestopišč in omejitve
5. Rectum – opis, lega, zgradba, peritonej, prehrana

skice

6. Medulla spinalis sectio transversalis et tractusi
7. Sectio transversalis regio C VII
8. Urethra masculina sectio medialis (potek, opis)
9. Bulbus oculli sectio horizontalis (prekati)
10. Lacuna vasorum et lacuna musculorum