Pisna vprašanja (2010-08-30 in 2010-09-13)

30.08.2010

Articulatio humeri (sklepne površine, ligamenti, mehanika, ovojnica)
Medkostne mišice roke (O, I, F, inervacija)
Lacuna vasorum in musculorum (omejitve, vsebina)
Mišice stranske golenske lože (O, I, inervacija)
Prevodni sistem srca
Truncus pulmonalis ter a. pulmonalis dext. in sin.
Mediastinum posterior (omejitev, vsebina)
Lig. latum uteri
Vesica urinaria masculina (topografija, opis)
Pancreas (topografija, opis)

13.09.2010

Articulatio radiocarpea (sklepne površine, ligamenti, mehanika)
Ramenske mišice (O, I, F)
N. femoralis (izvor, potek, inervacija)
Fossa poplitea (meje, vsebina)
Plevralni recessusi (opis) in inervacija parietalne plevre
Desni atrij (opis, atriventrikularni septum, vtočišča)
Funkcionalni in nutritivni obtok pljuč
Ligamenti maternice (opis, potek)
Urethra masculina (opis, ožine, vtočišča)
Peritonej okrog jeter (opis, vsebina)