Pisna vprašanja (2010-06-08)

1. Radioulnarna sklepa(sklepne površine, sklepna ovojnica ligamenti,mehanika)
2. Mišice nadlahti(origo, insertio, funkcija, inervacija)
3. Trigonum femorale(omejitev,vsebina, inervacija mišic)
4. Duonenum(topografija, deli,opis)
5. Vranica(topografija, peritonej, ligamenti)
6. Prostata(zgradba in topografija)
7. N. peroneus comunis
8. Plevralni recessusi(opis) in inervacija parietalne plevre
9. Srčni pretin(opis, deli) in prevodni sistem(opis, potek)
10. V. azygos in hemiazygos(potek, mesta drenaže)