Pisna vprašanja (2010-05-04)

- GOLTNA OŽINA (omejitve, inervacija…)
- KORONARNE ARTERIJE (potek, kaj prehranjujejo)
- KOLENSKI SKLEP (sklepne površine, mehanika sklepa, vrsta sklepa)
- FOSSA AXILLARIS (omejitve, vsebina)
- LATERALNI VENTRIKEL
- URETER (potek, prehrana)
- N. MANDIBULARIS (potek, inervacija)
- RAZVEJITEV TRAHEJE (do alveolov)
- PORTOKAVALNE ANASTOMOZE
- MEDIALNI LEMNISKUS (receptorji, potek treh členov poti, pomen)