Pisna vprašanja (2009-03-25)

1) N. MANDIBULARIS (potek, jedra, nitje, inervacija)
2) FOSSA PTERYGOPALATINA (vsebina, omejitve, komunikacije)
3) TRACHEA IN PRINCIPALNA BRONHA (topografija, opis, prehrana, inervacija)
4) KORONARNE ARTERIJE (izvor, potek, področje prehrane)
5) DUODENUM (opis, topografija)
6) VESICA URINARIA ŽENSKE (opis, topografija, peritonej)
7) ARTICULATIO HUMERI (sklepne površine, ovojnica, ligamenti, mehanika)
8) DORZALNE STRGENSKE MIŠICE (origo, insertio, funkcija, oživčenje)
9) NOTRANJE OČESNE MIŠICE (inervacija, lega, funkcija)
10) PIRAMIDNA PROGA (izvor, potek, področje inervacije)