Vprašanja na vajah (Mlakar)

Na zadnji vaji iz anatomije smo se pri Mlakarju šli en kviz, kjer nam je Mlakar zastavil cel kup vprašanj.

No zdaj pa vprašanja. Odgovori so pri nekaterih podani v oklepajih. Za
napake ne odgovarjam.

1. Kako ležijo glede na peritonej:
-začetni del dvanajstnika
-descendentni del dvanajstnika (retro)
-colon sigmoideum (intra)
-rektum (sub)
-vranica (intra)
-ovarij (intra)
-ledvica (primarno retro)
2. Kje je pritjen lig. teres uteri (iz maternice na velike sr. ustnice)
3. Kje se nahajajo vene renales glede na art. renales (pred art. renales)
4. Art. colica media je veja katere arterije (ileo colice)
5. Kaj je pod hepatoduodenalnim ligamentom (vena porte, ductus
coledicus, art. hepatica propria, mezgovnice, živci)
6. Katere ovojnice ovijajo ledvica po vrstnem redu od zunaj navznoter
(renalis, adipoza, fibroza)
7. Ureter gre iz pelvisa pred ali za art. renalis
8. Vstop v burso omentalis (foramen winslowi)
9. Katere mišice sestavljajo urogenitalno diafragmo (m. transversus
perinei profundus in superficiales, m. ischiocavernosus, m.
bulbospongiosus)
10. Kakšno oživčenje ima m. sphincter externus (somatsko)
11. Kaj tipamo pri rektalnem pregledu (rektum, prostato, maternico, semenjake)
12. Najnižji prostor v medenici (excavatio recto-uterina)
13. Peritonej gre pri ženski iz mehurja na kateri del maternice (na cervicis)
14. Kako rečemo delu maternice, ki ga lahko vidimo, če pokukamo v
maternico (porcio vaginalis)
15. Če fanta pobožamo po notranji strani stegen, lahko sprožimo
skrčenje m. cremaster in testisi se pomaknejo gor. Zakaj (ker
vzdražimo senzibilni živec n. genitofemoralis, ki ima dve veji:
r.genitalis in r.femoralis)
16. Art. gastroduodenalis je veja (truncus hepaticae communis)
17. Art. lienalis je veja (truncus celiacus)
18. Art. pancreatica duodenalis inf. je veja
19. Vena porte nastane z združitvijo katerih ven (splenica,
mezenterica superior)
20. V veno lienalis se vliva katera večja vena (mezenterica inferior)
21. Ductus choledochus se vliva skozi katero odprtino v dvanajstnik
(hilla duodeni major)
22. Katera dva ligamenta moramo prerezati, da nam penis binglja
(suspensorum, fundiforme)
23. Skozi kateri obroč gre hernia obliqua v hernijski kanal (lakus
minoris resistentiae)
24. Ligamentum inguinale teče od (spine iliace ant. sup.) do
(tuberculum pubicum)
25. Glans penisa je (spongiosus) kaj teče v njem (sečnica)
26. Haustre so značilne za katerega dela črevesja (debelega)
27. Kje je linea dentata (v rectumu, ko ploščat prehaja v žlezni epitelij)
28. Kje so notranji hemeroidi glede na lineo dentato (zgoraj, nad)
29. Katere mišice nikakor ne smemo prerezati, da ne pride do
inkontinence (m. puborectalis)
30. Česa nima klitotis, ima pa penis (spongioznega dela in sečnice)
31. Na kateri mišici so sekcie intertendinee (m. rectus abdominis)
32. Kateri dve mišici tvorita m. cremaster (transversus in abdominis)