Pisni izpit (22. 3. 2006)

1. Fossa pterygopalatina (vsebina, omejitve, komunikacije)
2. N. mandibularis (jedra, potek, inervacija)
3. Duodenum (topografija, lega, opis)
4. Vesica urinaria ženske (opis, topografija, lega)
5. Notranje očesne mišice (lega, funkcija, inervacija)
6. Dorzalne stegenske mišice (origo, insertio, funkcija, inervacija)
7. Koronarne arterije (izvor, potek, prehrana)
8. Atriculatio humerale (sklepne površine, ligamenti, gibanje)
9. Trachea in principalna bronha (topografija, opis, lega)
10. Piramidna proga (potek, inervacija, pomen)