Pisni izpit (13. 2. 2017)

1.) Articulatio atlantoaxialis mediana(sklepne površine, ligamenti, mehanika)
2.) Žvečne mišice(origo, insertio, funkcija, inervacija)
3.) Trigonum colli laterale(omejitve, vsebina)
4.) Arterijska prehrana skalpa
5.) Cavum laryngis(delitev, opis)
6.) Glandula lacrimalis(lega, inervacija, deli)
7.) Mišici srednjega ušesa(origo, insertio, funkcija, inervacija)
8.) Medialni leminiskus(receptorji, potek, križanja, tip senzorike)
9.) Capsula interna(potek, deli, arterijska prehrana)
10.) Živci jezika(jedra, gangliji, področje inervacije)