Pisna vprašanja - zbirka

Zbrana vprašanja iz Anatomije 2, z rokov v letih 2002-2012, urejena (načeloma) po vrsti kot so opisana v skripta.
IN ŠE
odgovori na vsa ta vprašanja.

Za napake ne odgovarjam.