Pisni izpit - 29. 6. 2015

funkcionalni in nutritivni obtok pljuč

desni atrij (opis)

ductus thoracicus (izvor, potek, pritoki, topografija)

ductus deferens (opis, potek, topografija)

glandula suprarenalis (opis, topografija, arterijska preskrba)

omentum minus (opis, deli, vsebina)

ramenske mišice (origo, insertio, funkcije)

articulatio carpometacarpae pollicis (sklepne ploskve, mehanika, vezi)

n. tibialis (področje inervacije, potek, izvor, veje)

trigonum femorale (omejitev, vsebina)