Pisna vprašanja (2013)

Jajčnik (topografija, vezi, arterijska oskrba, venska drenaža)
Omentum minus (opis, deli, vsebina)
V. azygos in hemiazygos (nastanek, potek, pritoki)
Plexus brachialis (izvor, truncusi, pleksusi, nastanek perifernih živcev)
Dorzalne stegenske mišice (origo, insertio, inervacija, funkcija)
Prevodni sistem srca (deli in potek)
Radiokarpalni sklep (sklepne površine, vezi, mehanika)
Vesica urinaria pri moškem (opis, topografija, peritonej)
Foramen ischiadicum majus (omejitev, delitev, vsebina)
Traheobronhialno vejevje (delitev do alveolov, zgradba stene)