Spremembe na sečilih pri ginekoloških operacijah

SPREMEMBE NA SEČILIH PRI GINEKOLOŠKIH OPERACIJAH

URETERALNE POSKODBE PRI ŽENSKAH

1.VZOKI POSKODB: ginekološke operacije (frekvenca poškodb med operacijo je 0,5-2,5), predstavljajo 2/3 vseh poškodb uretrov, polovica pa jih nastane pri histerektomiji.
druge kirurške operacije: kolorektalni tumor, pelvični absces, vnetja, retroperitonealni tumorji...

2. DEJAVNIKI TVEGANJA ZA NASTANEK POŠKODB: bolezen (vnetje, tumor), tip operacije (npr. radikalna), komplikacije (predhodna lokalna terapija, adhezije, nosečnost), bolnik (debelost, starost) in tehnični dejavniki (najpomembnejši).

3. PREVENTIVA OPERATIVNEGA POSEGA:
-anamneza predhodnih uroloških obolenj,
-status,
-radiografija,
-predoperacijske rutinske preiskave: cistoskopija, IV urogram, vezikoureterogram,
-kirurska tehnika: -med operacijo vzpostavimo lego uretra, ga identificiramo, z njim previdno ravnamo in ves čas skrbimo za hemostazo,
-po operaciji naredimo ekstraperitonealno drenažo, damo antibiotike in reperitonealiziramo ureter.

4. ZNAKI IN SIMPTOMI POŠKODBE:
Nespecifični: abdom. bolečina, vročina, slabost, ileus, napetost v trebuhu,↑ kreatinin
Specifični: anurija (pri totalni, bilateralni obstrukciji), odtekanje urina prvih 24h po operaciji (znak velike ureteralne laceracije).
Simptome pogosto zgrešimo zaradi pooperativne uporabe analgetikov.

5. Dg: IV urogram,
retrogradna pielografija,
cistoskopija,
UZ (uporaben pri obstrukcijah in če je alergija na kontrast), CT (kadar sumimo na absces ali tumor), MRI.

6. ZDRAVLJENJE URETERALNIH POŠKODB:

Opazovanje: 20 fistul se zapre samih, kar pa ni nujno vedno dobro za bolnika
Uporaba nekirurških metod: so manj invazivne
- endourološke tehnike (uporabne pri unilateralnih poškodbah, kadar je ureter norm.
pretočen)
- perkutane tehnike
Kirurško: v 1/3 primerov kirurg že med operacijo odstrani moteči element, dokonča načrtovano operacijo in oceni poškodbo uretra:

4 tipi ureteralnih poškodb:
1.Suture in ligature: kadar je ureter podvezan s šivom: odstranimo šiv, damo stent in dren
2.Zmečkanine zaradi ščipalk: odstranimo ščipalko, damo stent in dren
3.Laceracija ali ekscizija:
-delne poškodbe zašijemo,
-pri poškodbi distalnega uretra → reimplantacija,
-pop. transekcija uretra: direktna anastomoza (pri poškodbi srednjega in zgornjega uretra)
ureteroneocististomija (pri poškodbi distalnega uretra)
4.Devaskularizacija: nastane, kadar je zmanjšan pretok krvi skozi adventicijo uretra

→Pri eksciziji večjih segmentov uretra uporabljamo:

URETERONEOCISTOSTOMIJO: dist. del uretra zašijemo v mehur,
VEZIKOPSOASNA POVEZAVA: mehur privzdignemo, naredimo vanj incizijo, ga povežemo z uretrom in prišijemo na kito m. psoas minor.
DRUGO: ilealni ureter, nefrektomija…


7. BILATERALNE URETERALNE POŠKODBE:
- pomembna je hitra preskrba, da ohranimo ledvično funkcijo in preprečimo sepso,
- takoj kirurški poseg in nefrostoma

8. REZULTATI IN PONOVNI PREGLEDI:
Več kot 90 poškodb je uspešno operiranih s 1. operacijo.
Po operaciji spremljamo bolnika: IV urografija, UZ , pregled urina.
Po enem letu asimptomatskega bolnika pregledujemo enkrat letno.2. POŠKODBE MEHURJA
Pri sumu na poškodbo injiciramo sterilno mlečno raztopino skozi kateter in opazujemo, kje odteka urin. Po potrebi zašijemo.

You have no rights to post comments

Uporabniški račun