2004-12-10 Staranje

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (staranje.doc)staranje.doc47 kB
STARANJE
• Opredelitev staranja in starosti
• Znaki staranja
• Staranje in bolezen
• Teorije staranja
• Sklepi
• Izpitne teme

Opredelitev staranja in starosti
• Postopno propadanje telesne zgradbe in postopno pešanje telesnih funkcij.
• Razvije se s časom. povzroči zmanjšanje adaptacijske sposobnosti
organizma in zveča verjetnost smrti.
• Prične se z oploditvijo jajčeca, a starost opredelimo kot obdobje posameznika, ki traja od petinšestdesetega leta starosti do smrti. Ta opredelitev ni povezana z biološkimi temelji staranja, temveč je plod socialnih norm, ki so povezane z upokojevanjem ljudi.
• Zdravstvene vidike staranJa proučuje geriatrija. Njen temeljni cilj je s preventivnimi ukrepi, in s starostniku prilagojenim zdravljenjem ohraniti fizično, psihično in socialno stabilnost tudi v pozni življenjski dobi.
• Gerontologija je veda, ki raziskuje biologijo staranja, ukvarja se z mehanizmi, ki so povezani s staranjem, človek je edino živo bitje, ki skuša zavestno upočasniti svoje staranje. Pri tem je pomembno razumeti biološke temelje tega univerzalnega procesa, in prek tega mehanizme, ki pospešiJo ali zavrejo proces staranja.


Namen predavanja je se dotakniti
mehanizmov, ki pospešujejo in zavirajo staranje

Znaki staranja
• Če primerjamo telo mladega in starega osebka, znakov starosti ni težko prepoznati. Vsa tkiva in organi se s starostjo spremenijo. Kasneje se bomo vprašali po mehanizmih, ki so povezani s spremembami v starajočem telesu.
• Koža
• Muskuloskeletni sistem in telesna sestava
• Kardiovaskularna in respiratorna funkcija
• Nevrološke funkcije in čutila
• Imunski sistem
• Gastrointestinalni sistem
• Ledvična funkcija
• Genitourinarni traktStaranje in bolezen
• Obolevnost s starostjo narašča. S tem tudi naraščajo izdatki zdravstvene blagajne.
• Ali je staranje bolezen
• Staranje študiramo lahko tako, da določimo verjetnost mortalitete v določenem življenjskem obdobju.
• Verjetnost naraščanja mortalitete s starostjo je neodvisna od bolezni
• Staranje je fiziološki proces!


Teorije o staranju
• Danes vemo, da na pojav staranja vplivajo okoljski in genetski dejavniki. Poznavanje vloge in mehanizmov delovanja teh dejavnikov je v gorišču pozornosti, saj je želja po upočasnitvi (ustavitvi) staranja stara toliko, kot naša civilizacija.
• Obstaja več teorij, ki žele razložiti staranje.


Teorije o staranju
• Evolucijska teorija
• Molekularne in celične teorije
• Sistemske teorije

Teorije o staranju
• Evolucijska teorija:
Organizmi se starajo, ker se s starostjo zmanjšujejo selekcijski pritiski. Za vsako biološko vrsto je ključnega pomena ohraniti vrsto. Preživetje vrste je povezano s selekcijo tistih lastnosti, ki omogočajo, da imajo odrasli osebki plodne potomce. Starost torej ni evolucijsko priviligirano obdobje. Zato mehanizmi, ki ohranjajo vitalnost niso tako dovršeni, kot v mladostnem obdobju.

Teorije o staranju
• Molekularne in celične teorije (1/9) Temelj teh teorij je, da razlagajo staranje organizma s spremembami na molekularni in celični ravni. V obdobju staranja se spremeni intenzivnost izražanja nekaterih proteinov, s tem pa se spremeni tudi reparativna kapaciteta celice. Ker pa se dejavnost škodnih dejavnikov v okolici ne zmanjša, se poškodbe na molekularni ravni pričnejo v celici kopičiti. To vodi k oslabljeni funkciji.Torej organizem se stara, ker se celice starajo.

Teorije o staranju
• Molekularne in celične teorije (2/9) Celice se starajo zaradi endogenih in eksogenih dejavnikov.

Teorije o staranju
• Molekularne in celične teorije (3/9) Med endogene dejavnike sodi t.i. genski program staranja: npr. število podvojitev fibroblastov dojenčka je 60x, pri odraslem človeku 40x, pri osebah z Wernerjevim sindromom-pospešeno staranje, pa le 30x) na celični ravni). Mehanizem omejene podvojitve fibroblastov (dolgoživost celic) ni znan.
Hipoteza omejene dolgoživost celic in skrajševanje telomer.

Teorije o staranju
• Molekularne in celične teorije (4/9) Telomere so konci kromosomov v evkariontskih celicah, kjer se DNA med replikacijo podvojuje z encimom telomeraza. Če so ti encimi okvarjeni alijih primanjkuje, se kromosomi ne podvojijo popolnoma. Med podvojitvami se skrajšujejo. S tem se izgubljajo geni.
Različne celice imajo različno dolge telomere, posebej dolge so v spermijih, celicah zarodka in v rakavih ceficah.
Selektivna delecija gena za telomerazo pospeši staranje transgenih mišk.

Teorije o staranju
• Molekularne in celične teorije (5/9) Med eksogene dejavnike, ki pospešujejo staranje sodijo tisti, ki so povezani s pretirano rabo celic (obraba celic). zaradi katere nastane v celici ve6 poškodb.
Poškodbe nastanejo tudi zaradi prostih radikalov, ki nastanejo zaradi ionizirajočega sevania in zaradi presnovnih procesov samih (mitohodriji, mikrosomi).

Teorije o staranju
• Molekularne in celične teorije (6/9) Obremenitvi celice s prostimi radikali nasprotujejo različni encimski sistemi in antioksidanti. S staranjem pa se učinkovitost teh "reparativnih" mehanizmov zmanjša. S staranjem zmanjšana kapaciteta odstranjevanja prostih radikalov vodi v kopičenje produktov lipidne peroksidacije (npr. lipofuscin). Tega najdemo v številnih celicah starajočega organizma (kardiomiocitih, nevronih,...)

Teorije o staranju
• Molekularne in celične teorije (7/9) Oksidaciiska poškodba s prostimi radikali kaže evolucijsko povezanost z dolgoživostjo.
p66shcje gen/protein, ki je povezan z oksidativno poškodbo. Delecija tega gena povzroči dolgoživost mišk. Kako Dve možnosti:
fosforilirani p66shc je povezan z neustrezno reparacija oziroma z neustreznim proženjem apoptoze.


Teorije o staranju
• Molekularne in celične teorije (8/9)
Oksidacijska poškodba, dolgoživost in
kalorična restrikcija Oksidacijska poškodba je proporcionalna
vnosu hraniv (variabilna obremenitev s
prostimi radikali). Zmanjšanje kaloričnosti hrane podaljša
življenjsko dobo številnih organizmov.
Poskus z miškami.

Teorije o staranju
• Molekularne in celične teorije (9/9)
Kalorična restrikcija prispeva k povečanju maksimalne in povprečne življenjske dobe mišk.
Mehanizem Mitohondriji Pospešeni presnovni procesi so povezani s povečanim nastankom prostih radikalov, s pospešenim nastajanjem napak in s pospešenim kopičenjem okvarjenih molekul. Okvarjeni mitohondriji izdelujejo manjše količine ATP, poškodbe se širijo izven mitohondrija (večja koncentracija dolgoživih prostih radikalov).
Poškodbe so večje tudi zaradi zmanjšanja HSP proteinov v postaranih celicah.

Teorije o staranju
• Sistemske teorije:
Obravnavajo staranje kot posledico sprememb uravnavanja sistemskih fizioloških količin
NEVROENDOKRINATEORIJA (rastni hormon)
IMUNOLOŠKA TEORIJA (spremembe v strukturi imunskega sistema, prevladujoč vpliv provnetnih citokinov)

Sklepi
Povečevanje deleža starostnikov v zahodni populaciji povečuje breme za sklade zdravstvenega in socialnega varstva.
Telesne nesmrtnosti ni mogoče doseči. Kljub nepriviligiranemu biološkemu položaju starosti ima le ta v družbi tudi pozitivno plat (možnost za dosego "modrosti", osebne rasti in zrelosti,....)

Izpitne teme
Opredelitve staranja in starosti.
Staranje in bolezen.
Teorije staranja.
Razloži mehanizme nekaterih starostnih znakov.
Zakaj so nekatere bolezni pogostejše pri starejših osebah (osteoporoza, rak, sladkorna bolezen tipa II)

You have no rights to post comments

Uporabniški račun