Vstopni kolokvij - metabolizem (11.11.2011)

Vstopni kolokvij - metabolizem (11.11.2011)

1. Glukagon a)zavira glukoneogenezo v jetrih, b) pospešuje glukoneogenezo v jetrih, c) pospešuje glukoneogenezo v možganih, d) pospešuje glikolizo, e) pospešuje glikogenolizo v jetrih, f) pospešuje glikogenolizo v mišicah. Posledica delovanja glukagona je g)znižana h)zvišana koncentracija glukoze v krvi.

2. Med procese, ki v jetrih preusmerijo procese presnove k beta oksidaciji štejemo:
a) aktivacija b)inhibicija acetil-CoA karboksilaze. Posledično se c)poviša d)zniža koncentracija malonil-CoA, kar povzroči e)hitrejši f)počasnejši karnitinski transport.

3. Ketonska telesa a)lahko b)ne morejo nastati iz acetil CoA. H ketoacidozi prispevajo c) piruvat d)aceton e)acetoacetat f)beta-hidroksibutirat g)oksaloacetat h)delta hidroksipiruvat i)aspartat.

4. Kortizol a)pospeši b)zavira razgradnjo beljakovin v mišicah. S tem c)poveča d)zmanjša število razpoložljivih substratov za e)glukoneogenezo v jetrih f)glukoneogenezo v možganih.

5. Zdrav odrasel človek porabi 2100 kcal/dan. Največji delež k porabi energije prispeva: a)... b)... c)bazalna presnova d)...

Odgovori:
1: b,e,h
2: b,d,e
3: a,e,f
4: a,c,e
5: c

You have no rights to post comments

Uporabniški račun