Vstopni kolokvij - Bronhokonstrikcija (2006-11-24) #2


1. V alveolih, ki predstavljajo fiziološki mrtvi prostor, je razmerje ventilacija/perfuzija a) zmanjšano b) zvečano c) normalno.
Kakšna sta parcialna tlaka O2 in CO2 v krvi, ki odteka iz teh alveolov glede na arterijsko kri
(b, pCO2 znižan, pO2 zvišan)

2. Nariši graf podajnosti pljuč pri bolniku z emfizemom in pri normalnih pljučih.
(pri emfizemu večja strmina)

3. Pljučni receptorji na razteg po vzdraženju povzročijo a) prekinitev vdiha b) prekinitev izdiha c) bronhokonstrikcijo č) povečan DV d) ...
(a)

4. Centralni kemoreceptorji so lokalizirani...
(v ventrolateralnem delu podaljšane hrbtenjače v bližini dihalnega centra)

5. Kateri so temeljni PARAMETRI notranjega segmenta pljuč, pomembni pri forsiranem izdihu
(transpulmonalni tlak, upor notranjega segmenta. komplianca NI parameter!)

You have no rights to post comments

Uporabniški račun