Pisna in ustna vprašanja

Pisni del:

1. Analiza tveganja (namen, koraki)
2. Ergonomija (izdelka, delovnega mesta)
3. Promocija zdravja na delovnem mestu
4. Kisikov dolg (vrste, definicija)
5. Epilepsija in vožnja
6. Biomonitoring kadmija
7. Zastrupitev z nikljem
8. Akutna in trajna akustična travma
9. Ocena vidnega polja (metode, pomen)
10 Azbestoza

Ustni del:

1. Kaj je anaerobni prag? Kje na grafu poteka vztrajnostno delo? (pod točko anaerobnaga praga)
2. Tri lastnosti zaradi katerih je nikelj nevaren. (toksičen, alergogen, kancerogen)

You have no rights to post comments

Uporabniški račun