Okušalni receptorji

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (Okusalni receptorji (Lazar, Lapanja).docx)Okusalni receptorji (Lazar, Lapanja).docx86 kB

Okušalni receptorji se nahajajo na brbončicah žrela, grla, neba in jezika. Brbončice gradijo celice treh vrst: receptorske, bazalne in podporne. Receptorske celice so specializirane epitelijske celice, ki delujejo kot kemoreceptorji (pretvarjajo kemični stimulus v električni signal). Kemoreceptorji tvorijo sinapse ob bazi s primarnimi aferentnimi vlakni. Poznamo dva tipa receptorskih celic, ki se razlikujeta v vsebini sinaptičnega vezikla. Apikalni del receptorjev ima mikrovile, ki se iztezajo v okušalne pore in s tem povečajo področje zaznavanja. Življenjska doba receptorskih celic je okoli 10 dni, stalno jih nadomeščajo bazalne celice (matične celice). Vsak receptor se odzva na vse stimuluse, a le na enega se odziva najbolj intenzivno. Stimulusi lahko potujejo direktno v celico in jo depolarzirajo, lahko odprejo kationske kanale, lahko pa aktivirajo sekundarne prenašalce, ki prav tako lahko odprejo kationske kanale ali pa direktno vplivajo na znotrajcelično koncentracijo Ca2+. V vsakem primeru pride do depolarizacije receptorja, kar sproži nastanek receptorskega potenciala in sprostitev eksitcijskega nevrotransmiterja, kar ima za posledico nastanek AP v primarnih aferentnih vlaknih, po katerih se signal prenese do CŽ.

 

 


Okušalni receptorji se nahajajo v skupkih v okušalnih popkih na brbončicah jezika. Ločimo jih na: circumvallate, foliate in fungiform papillae. Circumvallate so največje in se nahajajo pri bazi jezika, vsako obdaja jarek, v katerem so brbončice. Foliate papillae so ob straneh jezika, brbončice se nahajajo v zavihkih na straneh popkov. Fungiform papillae pa so na hrbtni strani in so oblike gobe. Oživčujejo jih trije možganski živci: chorda timpani n. facialisa (CN VII) sprednji tretjini jezika, n. glossopharyngeus (CN IX) zadnjo tretjino in n. vagus (CN X) nekaj brbončic v grlu in požiralniku. Čeprav lahko vsi receptorji zaznavajo vseh pet okusov, imajo različna področja na jeziku različne prage vzdražnosti za različne okuse (glej sliko).

You have no rights to post comments

Uporabniški račun