Pisna vprašanja (2008-11-27)

1.) V isti diagram nariši krivuljo pufra pri pKa= 3,5 6 in 10. Poimenuj aminokislino, ki ima pKa=6,0
2.) Sklopljene reakcije in njihov pomen.
3.)Poimenujte in nariši ženska hormona.
4.) Napišite reakcije prenosa elektronov v dihalni verigi s prostetičnimi skupinami in koencimi.
5.)  vijačnica – razporeditev, vezi, ki jo stabilizirajo. Predstavite na skici
6.)Poimenujte vsaj dve molekuli, ki vsebujeta hem. Njuna biološka vloga.
7.)Narišite graf vezave 02 na hemoglobin in mioglobin na istem diagramu.
8.) Narišite seril-tirozin v ionski obliki.
9.) Narišite graf po M.M kinetiki in graf alosteričnih encimov.
10.) Katere proteine in zakaj imenujemo »cinkovi prsti« Njihova vloga in pomen

You have no rights to post comments

Uporabniški račun