Praktični del - Kovač, Diallo (feb 2017)

Kovač: S kolegom sva bila oproščena ustnega dela izpita. Pri dr. Kovaču je praktični del potekla ustno. Kolega pred mano je razložil vse o različih načinih aplikacije kisika. Tema je lepo opisana v Nujnih stanjih. Mene je spraševal o terapiji anafilaksije, redčenju in titraciji adrenalina. Dr. Kovač je prijeten spraševalec, če se zatakne, pomaga s podvprašanji. 

Diallo: Reanimacija na lutki. Scenarij: starši pripeljejo 3-letnega otroka z visoko vročino, njegovo stanje se je tekom dneva hitro slabšalo, odklanjal je hrano in tekočine. Trenutno je ohlapen, ne joka, ne diha normalno, srčna frekvenca 40/min. ABCDE (vmes prekinja z vprašanji), začneš z oživljanjem, pride do VF, s koliko J defibriliraš, kako razredčiš adrenalin. Tudi pri otrocih ne smeš pozabiti izmeriti glukoze. Dr. Diallo je bila prijazna in korektna.