Zakonodaja (nov 2015)

1. terapevtski privilegij (v katerem zakonu je opredeljen - zakon o pacientovih pravicah;  +primer, kdaj bi ga uporabili)

 

2. načela darovanja krvi (prostovoljnost, neprofitnost, anonimnost ...); kdo vodi transfuzijsko dejavnost v slo

 

3. nadzor nad porabo javnih sredstev v zdravstvu (zzzs, državni proračun) - tu sva s prijazno izpraševalko prešli na sodišča, njihovo hierarhijo, vlogo ustavnega sodišča in nepristranskost sodne veje oblasti

fajn je vsaj malo poznat osnove, ostalo je improvizacija;)