Strokovni izpit (2012-06)

Praktični del:
Diallo: reanimacija pri pacientu z AKS, kako postopaš, ko ga zreanimiraš
Bručan: odvzem venske krvi na IPP

Ustni del:
Bručan: odčitanje EKG, imel sem atrijsko undulacijo z bradikardnim odgovorom prekatov. Zanimalo ga je, kaj tako motnjo ritma lahko povzroči. Najpogosteje so to zdravila in sicer najpogosteje Ca antagonisti, od ostalih pa tudi B blokerji, digoksin in amiodaron. Potem sva se pogovarjala še o terapiji take motnje ritma - vzročno, s CaCl, glukagonom, kaj narediš če ni odgovora (pacing in vazopresorska/inotropna podpora).
Diallo: precej splošen pogovor o reanimaciji nosečnice, posebnostih, ne pozabite, da je potrebna čimprejšnja intubacija, ker uterus pritiska (tudi) na želodec. Potem klinični primer o anafilaksiji in za konec še hiperkaliemiji. Doze zdravil!
Bošnjak: sy. konus medullarisa

Iz pisnega izpita mi je v spominu ostalo vprašanje o značilnih EKG spremebah pri perikarditisu in o zdravljenju zastrupitve s salicilati pri otrocih.