Strokovni izpit - dr. Diallo

- natancno oživljanje
- opekline pri otrocih
- poškodbe z el. tokom
- oživljanje utopljenca, nosecnice
- Voluven
- anafilakticni šok - doze zdravil! (nasploh
šokovno stanje)
- meningokokna sepsa (otroci)
- reanimacija otroka
- nadomešcanje tekocin
- na prakticnem rada vpraša, kaj naredimo s
pacientom po uspešni reanimaciji (po AMI npr.
napotimo v koronarno enoto za revaskularizacijo)
- Kako se napihne rezervoar/balon pri Ohio maski
(treba je stisnit en gumb...)
- nasploh ima rada doze zdravil...