Pisna vprašanja

Pri hudi poškodbi glave
-je ketamin kontraindiciran
-je 0,15mg (or sth like that) fentanila ustrezna doza za uvajanje v anestezijo
-je relaksans izbora vecuronium
-mora pred intubacijo dobiti 1L RL/FR

Slika RTG pc gospe s podkožnim emfizemom in pnevmotoraxom
-viden podkožni emfizem
-viden pnevmotorax
-damo drenažo
-damo CPAP

Znaki hiperkalciemije na EKG
-skrajšana cQT
-bradikardija
-elevacija (al denivelacija) ST
-vse našteto

Klin slika (sy in zn) miokarditisa so podobni klinični sliki:
-AMI
-različnim stopnjam blokov prevajanja
-kroničnemu srčnemu popuščanju
-perikarditisu

Najpogostejši vzrok zapore debelega črevesa
-malignom
-divertikuloza
-blato
-..

Divertikuloza - blažje stopnje (primer ženske z abd.bolečinami in odv. tekočega blata)
-z vlakninami obogatena prehrana nima učinka
-najpogosteje ascendentni del DČ
-antibiotik izbora je doksiciklin
-..

RTG pc z UZ srca (ki so ju pozabili vstavit:)- menda povečan L atrij in L ventrikel, poudarjena žilna risba, razširjen mediastinum
-kronično srčno popuščanje
-PTE
-virusna pljučnica
-bakterijska pljučnica

Slika EKG in primer pacienta, ki je brez težav. Na EKG AV blok I.st
-ne rabi th
-atropin 1mg
-amiodaron
-pacing

Propofol 18ml 1
-zniža ICP
-staro