Ustna vprašanja - Grabar / Mahkota / R. BIzjak

USTNA VPRAŠANJA - PRAVNI PREDPISI 2010 - 2012

Ker kroži en kup vprašanj po listkih, listih in v ustnem izročilu, objavljamo seznam vprašanj, ki so aktualna. Žal skripta iz OI že davno ni več dovolj, saj vse pogosteje sprašuje ga R. Bizjak, ki jih je na zadnjih dveh rokih dobesedno "zmetala" skoraj tretjino. Upam, da bodo v pomoč - če ne drugega, vsaj ne bodo krožila po listkih, smsih in v zaključenih družbah ;)


1. KONCESIJA
2. POSTOPTEK ODVZEMA KONCESIJE
3. POSTOPKI PRIDOBITVE KONCESIJE
4. TERAPEVTSKI PRIVILEGIJ
5. SEMENSKI KOKTEJL
6. POGREBNINA
7. PRIDOBITEV LICENCE
8. REKLAMIRANJE ZDRAVIL
9. UGOVOR VESTI
10. PRVAICA DO PROSTE IZBIRE ZDRAVNIKA
11. NADOMESTNO ZAVAROVANJE ( glej skripto in ne internet)
12. UMETNA OPLODITEV
13. ZDRAVNISKA IN ZDRAVSTVEN ANAPAKA
14. PREDOLGE CAKALNE DOBE KRSIJO KATERO PRAVICO
15. KAZENSKA ODGOVORNOST ZDRAVNIKA
16. LEKARNISKA DEJAVNOST
17. PROSTOVOLJNO ZAVAROVANJE
18. KDAJ NE MORES UVELJAVLJATI UGOVORA VESTI
19. VZPOREDNO ZDR. ZAVAROVANJE
20. POGOJI ZA SAMOSTOJNO ZDR. SLUZBO
21. VRSTE NADZORA
22. POSTOPEK PRIDOBITVE KONCESIJE NA PRIMARNEM IN NA SEKUNDARNEM NIVOJU - RAZLIKE
23. SMRT IZ MALOMARNOSTI
24. EKPSPERTNI NADZOR
25. DAROVANJE ORGANOV