Pravni predpisi - ga. Mojca Mahkota

Zakonodaja:

1. upravni nadzor
2. koncesija
3. primarni, sekundarni, terciarni nivo