Zakonodaja - ga. Helena Petek Kos

Pravni del strokovnega izpita ali zakonodaja je nekaj, česar vas ni potrebno biti niti najmanj strah. Niti ni nekaj, čemur bi na račun ostalih (medicinsko relevantnih!) tem posvečali preveč pozornosti.
Na ministrstvu vas prijazno sprejmejo, opremijo z magnetnimi karticami za obiskovalce in v sejni sobi v prvem nadstropju počakate na vrsto.
Literatura je prosto dostopna na strani od ministrstva, zelo uporaben krajši povzetek pa je na voljo v fotokopirnici Onko.
Vprašanja so vsej duhamornosti literature navkljub vseeno precej praktične narave in so bolj stvar neke splošne razgledanosti zdravnika kot poglobljenega študija zakonodaje.

Moja vprašanja:
- Ustavne pravice s področja zdravstva.
- Zdravstveno zavarovanje.
- Izbira izbranega zdravnika.

Izpit vodi izpraševalka s številnimi podvprašanji in vas prijazno dopolni, če ste kaj pozabili.