Strokovni izpit (2008-01)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (strokovni_izpit_januar_2008.doc)strokovni_izpit_januar_2008.doc71 kB
(update: 11.2.2008)
STROKOVNI IZPIT januar 2008

Bilo je precej pediatrije pa samo dve stari vpra¹anji. Vseh vpra¹anj je 32, pri vsakem vpra¹anju so 4 trditve, za vsako je potrebno označili, ali je pravilna ali nepravilna. Bodite pozorni, ali ¾elijo, da se označi pravilno samo najpravilnej¹i odgovor ali vsi, ki so pravilni. Za opravljeno je potrebno zbrati 75\%, da si opro¹čen ustnega dela (ne praktičnega!) pa 95\%. Srečno!

1. Pacienta najbolj ogro¾a:
• Krvavitev
• Tujek v dihalnih poteh
• Nezavest
• Odprt prevmotoraks

2. Pri katerem zlomu je lahko izguba krvi več kot 15\%?
• Stegnenica
• Golenica
• Ko¾eljnica
• Nadlahtica

3. Nosečnost v tretjem trimesečju:
• Dobra za¹čita ploda, ker ga obdaja veliko amnijske tekočine.
• ®e majhna izguba krvi povzroči pri nosečnici hipotenzijo in tahikardijo.
• Uterus je povečan in zato v trebu¹ni votlini in bolj izpostavljen.
• V placenti je manj elastičnega tkiva in zato je bolj nevarno pri stri¾nih silah.

4. Kombitubus
• Če pacienta predihavamo čez modro odprtino in dihanja ne sli¹imo, pomeni, da smo v sapniku.
• Če pacienta predihavamo čez belo odprtino in dihanja ne sli¹imo, pomeni, da smo v po¾iralniku.
• Če pacienta predihavamo čez modro odprtino in dihanje sli¹imo, pomeni, da smo v po¾iralniku.
• Če pacienta predihavamo čez belo odprtino in dihanje ne sli¹imo, pomeni, da smo v sapniku.

5. Pacient je na delu vdihoval formaldehid. Pride na urgenco, da te¾ko diha, boli ga v pljučih …
• Formaldehid okvari spodnja dihala.
• Pacientu damo kisik.
• Pričakujemo poslab¹anje čez 12 ur.
• Razvil se bo toksični edem.

6. Novorojenček, tlak 80 mmHg, podihava, centralno ro¾nat, okončine modrikaste, Apgar je 6:
• Predno začne¹ o¾ivljati, naredi¹ klinični pregled.
• Da¹ naloxon 4 mg.
• Da¹ atropin 20-50 mcg.
• Potrebna je masa¾a srca, če je frekvenca pod 45/min.


7. Kdaj je pri po¹kodbi trebuha potrebna laparotomija?
• Vedno pri vbodnih ranah.
• Vedno po natančni predhodni diagnostiki.
• Kadar gre za topo po¹kodbo trebuha in hipotenzijo.
• Pri nestabilni medenici in hipotenziji.

8. Najpogostej¹i vzrok za tenzijski pnevmotoraks
• Penetrantna po¹kodba prsnega ko¹a
• Nepravilna oskrba odprtega pnevmotoraksa.
• Umetna ventilacija pri po¹kodbah visceralne plevre.
• Vstavitev centralnega katetra.

9. Pacient do sedaj zdrav, star 48 let, pride na urgenco zaradi črnega, smolastega blata, vitalni znaki OK, rektalni pregled – ne dobimo blata za Hema test, Hb 84.
• Potrebna je urgentna rektoskopija.
• Potrebuje transfuzijo eritrocitov.
• Pacienta opazujemo in če so znaki ¹oka, ukrepamo,
• Po¹ljemo ga domov in naročimo na endoskopijo.

10. Ročke defibrilatorja ima¹ na pacientu, napolni¹, ker hoče¹ defibrilirati, medtem se ritem spremeni v asistolijo
• Pacienta vseeno defibrilira¹.
• Ročke umakne¹ nazaj na defibrilator ne da bi fibriliral in izklopi¹.
• Premakne¹ gumb na manj¹e energije.
• Ročke stisne¹ skupaj in spro¾i¹.

11. 2 leti? star otrok ima tri dni drisko, je udele¾enec v prometni nesreči, tlak normalen, tahikarden.
• Da¹ mu infuzijo albuminov.
• Da¹ mu fiziolo¹ko raztopino.
• Da¹ mu adrenalin.

12. Kaj je prvi ukrep pri hudi krvavitvi.
• Zaustavitev krvavitve.
• Koncentrirani eritrociti.
• Kristaloidi.
• Kolodidi.

13. Adenozin se uporablja
• Pri ozkih QRS tahikardijah
• Pri ¹irokih QRS tahikardijah je vedno kontraindiciran.
• Doza je 1 mg.
• Damo ga v počasni infuziji.


14. Pacienta predihavamo z dihalnim balonom in kisikom.
• Pri defibrilaciji umakne¹ balon in masko 1 meter stran od pacienta.
• Če je pacient ¾e intubiran, balona ni potrebno umakniti.
• Umakne¹ balon priključen na laringealno masko.
• Balon in masko pred defibrilacijo polo¾imo poleg pacienta.

15. Sum na spontani pnevmotoraks
• Naredimo RTG stoje.
• Hipersonoren poklep nad prizadetim mestom.
• Bolečina ob vdihu.
• Tudi pri majhnem je potrebna eksuflacija.

16. Izpah temporomandibularnega sklepa
• Ne more zapreti ust
• Ne more odpreti ust
• Krepitacije pri premikanju sklepa

17. Zlom ličnice
• Oteklina lica in veke.
• Izguba občutka na čelu na prizadeti strani.
• Krvavitev iz u¹esa.

18. Znaki hipovolemije pri 2-letnem otroku
• Kapilarna polnitev 1 s
• Sistolni tlak 90 mmHg
• Pulz 160/min
• Frekvenca dihanja nad 20/min

19. Dve leti star otrok
• Intubacija s tubusom ¹tevilka 4,5, ker ima 16 kg.
• Najo¾ji del dihalne poti so glasilke.
• Vodilo mora segati 0,5 do 1 cm čez tubus.
• Pri otrocih ne smemo napihniti me¹ička.

20. Sekundarni transport
• Za dodatno diagnostiko, zdravljenje …
• Je, če ponesrečenca premestimo iz enega vozila v drugega ali iz vozila v helikopter.
• Spremljajo lahko samo zdravniki in tehniki, ki so usposobljeni za delo v intenzivnih enotah.

21. Pri uvajanju katetra v desno jugularis interno
• Lahko spro¾imo aritmije.
• Lahko nabodemo a. carotis
• Lahko po¹kodujemo ductus toracicus.
• Lahko naredimo pnevmotoraks.


22. Melena
• Pacient je lahko ¹okiran.
• Pomeni sve¾o kri na blato.
• Lahko jo povzročijo vino s taninom in določena zdravila.
• Pomeni odvajanje rjavega blata, na katerem so sledi rdeče krvi.

23. Hiperventilacija
• Pri paničnem napadu je lahko pO2 12 pri vdihavanju 21\% kisika?
• Pri paničnem napadu je lahko pO2 več kot 8?
• Pri zastrupitvi s salicilati.
• Pojavi se zaradi globokega vdiha ali hitrega dihanja.

24. ©e eno vpra¹anje, kjer je bila notri formula za tubus za otroke:
• Izračun velikosti tubusa za otroke je leta / 4 + 4.
• Velikosti tubusov so podane z notranjim premerom.
• Selickov manever naredimo za bolj¹o vidnost grla.

25. Zdravljenje astmatičnega napada:
• Visoke koncentracije kisika so zaradi nevarnosti hiperkarbije kontraindicirane.
• Zaradi mo¾nosti paničnega napada damo bolniku benzodiazepine.
• Prvi ukrep je dajanje dolgodelujočih beta-agonistov.
• Ker je velikokrat v ozadju oku¾ba predpi¹emo antibiotik.

26. Kdaj iz re¹evalnega vozila obvestimo de¾urno travma-ekipo
• če eden od sopotnikov umre
• pri padcih z vi¹ine >7m
• če je po¹kodovanec zletel iz vozila
• če je sprednja os vozila......