Strokovni izpit (2007-12)

1. S katerim znakom si pomagaš pri dolocanju vrste šoka:
-polne vratne vene

2. Glede kanalov (enako vprašanje kot nov)

3. Defibrilator
- gel pazljivo namažeš na rocke
- rocke so na pacientu ali mašini
- neka cudna kombinacija z 1 minuto oživljanja in zdravilom

4. Znaki hipo Na (staro vprašanje)

5. Th DKA (staro vprašanje)

6,7. Th hiper Ca (starp vprašanje)

8. EKG znaki pljucne embolije

9. Nosecnic v zadnjem trimestru, prometna, dani razni parametri

- lahko delaš samo UZ
- ce je plod ogrožen delaš urgentni CR
- nekaj s nadomešcanjem tekocin

10. AP z EKG spremembami, na terenu dobi MONA, še vedno ga boli
- daš heparin in pošlješ na kateter

11. Sum na hematotoraks pri otroku
- kisik, analgetik, drenaža
- posvet s kirurgom, kisik, analgetik
- drenaža, analgetik, kisik

12. Doloci GCS pri tistem pijancku (staro vprašanje)
- 9

13. Kako na terenu dolocamo stopnjo poškodbe pri otroku
- GCS
- AVPU
- in še neke cudne

14. Še en pijancek
- še enkrat te vprašaj koliko je GCS
- ga hospitaliziraš ker GCS ni realen

15. Katerega otroka sprejmeš n intenzivo
- impresijska fraktura lobnje
- GCS manj ot 15
- sprememba stanja zavesti
- krci

16. Katerega astmatika daš v intenzivo
- tih prsni koš
- nemir,....
- PEF manj kot 50
- pCO2 manj kot 4

17. Sekundarni pregled otroka
- ga delaš v bolnici
- ga del traumic
- ga prekineš ce pride do življenje ogrožujoceg stanja
- in še nekaj70-letni bolnik pride na pregled. Katerega od spodaj naštetih parametrov bi upošteval prednostno:
- srcna frek. 120/min
- temp. 38°C
- GKS 11
- fr. dihanja 41

Katere pripomocke za vzdrževanje proste dihalne poti priporoca ERC
- Proseal LMA
- kombitubus
- laringealni tubus
- orofaringealni tubus

Za blast poškodbo velja
- lahko povzroci ishemijo crevesja, zaradi katere pride perforacije v petih dneh
- lahko povzroci zracno embolijo v žilju srca in možga, zaradi katere umre takoj brez vidnih znakov poškodbe
- povzroci rupturo bobnica, zato pri vseh, ki nimajo krvavitve iz ušesa, izkljucimo blast poškodbo
- poškodba pljuc je redka pri tistih, ki preživijo do bolnice

Ženska v intenzivije umetno ventilirana: dihalni volumen je 900ml, frekvenca je 18/min. pH je 7,62; CO2 je 3,5; pO2 25,1; bikarbonat je 20.
- respiratorna alkaloza zaradi hiperventilacije
- dobiva prevec kisika
- metabolna acidoza