Ustna vprašanja - doc. Jurčič

- Sistemski lupus eritematosus (mehanizem poškodbe- kako delujejo imunski depoziti ipd, našteti tistih 6 tipov poškodbe ledvic, vesela je bila, da sem povedala o Libman-Sacks endokarditisu in da je najpogostejša poškodba srca perikarditis... povprašala tudi o imunohistokemični diagnostiki, ampak je potem videla, da je to v Robbinsu precej slabo opisano)
- B-celični limfomi (hotela slišati samo klasifikacijo)
- Granulomska vnetja (do tega vprašanja pa sploh nisva prišli)


Ustni je bil res zelo prijeten, profesorica je zelo prijaza in tudi pomaga, če ne gre (pove sama, ali pa postavi drugo vprašanje). Pred sabo je imela Robbinsa in ko je videla, da recimo diagnostika notri ni preveč natančno opisana, sploh ni več težila z vprašanjem, sama nekaj povedala in sva šle naprej.
Je imela pa vprašanja že pripravljena na listu in mi je potem dala nekaj časa za pripravo.