Ustna vprašanja - prof. Marolt

- Genopatije (divertikuloza)
- Kronični pankreatitis
- Mezoteliom