Ustna vprašanja - doc. Jurčič

-nekroza in apoptoza
-diabetes
-klasifikacija možganskih tumorjev (baje da res samo
našteješ)