Vstopni kolokvij - Bronhokonstrikcija (2006-11-24)

1. Kateri dejavnik neposredno vpliva na pCO2 v alveolih: alveolarna ventilacija.
2. Z besedami definiraj komplianco pljuč.
3. Naštej vagalne receptorje v pljučih.
4. Pri kateri motnji dihanja se nujno pojavita hkrati hiperkapnija in hipoksemija (hipoventilacija). Kako ti dve stanji vplivata na dihalni center in po katerih poteh
5. Kaj se dogaja s pretokom zraka pri forsiranem izdihovanju in zakaj