Ustna vprašanja - prof. Grubič

sevalna bolezen
cirkulatorni šok
megaloblastne makrocitne anemije

nespec.odgovor na stres
epsp ipsp
hipokromne anemije

hipertonična dehidracija
kronični bronhitis
bolečina