Ustna vprašanja - doc. Strojan

1. pljučni rak // raki glave in vratu (histološka razdelitev, zdravljenje)
2. brahiterapija (razdelitev, principi) // teleterapija (kako nastanejo rtg žarki, pojavi, ki nastanejo zaradi sevanja v tkivu - tvorba parov, itd..- obstaja en starejši članek dr. Zwittra iz Med Razgl.
3. pomen registra raka za SLO, incidenca, prevalenca vseh rakov, nivoji in primeri preventive
4. preiskave, ki bi jih naredili, ko pride pacient v splošno ambulanto k vam - po vrstnem redu, glede na pomembnost (npr. pacient je hripav ali kašlja ze več časa in je začel pljuvat kri)

Veliko sprašuje tudi glede obsevanja, o X zarkih pa linearnem pospesevalniku pa seveda radioaktivnih elementih. Rad sprasuje tudi epidemiologijo: koliko procentov pacientov uspemo ozdraviti od raka, incidenca in prevalenca najpogostejsih rakov v Sloveniji, preventivni programi...