Ustna vprašanja - Zadravec Zaletel Lorna

Vprašanja:

- vloga družinskega zdravnika v onkologiji (predvsem izobraževanje - preventiva, primarna, sekundarna), zgodnji znaki raka (ki se oglašujejo - nenadno hujšanje, abcde, izmenjavanje driske in zaprtja, zatrdlina, itd.), dejavniki, ki vplivajo na nastanek raka
- razlika med presejanjem in zgodnjim odkrivanjem raka
- urgentna stanja v onkologiji (na splošno, nato vprašanje, na kateri organski sistem najbolj vpliva npr. kemoterapija; odg. hemato - in nato opis: anemija, trombocitopenija, febrilna nevtropenija - kako jo določimo, kako ukrepamo)
- rak prostate (Gleason score, stadij in PSA - na podlagi teh treh stvari se odločiš za določeno zdravljenje)