Pisni izpit 1. sklop 15/16

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (Onkologija 1. sklop nova vprašanja 2015.docx.docx)Pisni izpit nova vprašanja 1. sklop 15-168 kB

Onkologija 1. sklop nova vprašanja 2015/16

1. rok
Nekaj vprašanj je bilo čisto istih kot v starih izpitih, nekaj so jih obrnili, nekaj asov so pa na novo z rokava potegnli.
Na primer: kako deluje Rb protein (fosforiliran/nefosforiliran, zavira/spodbuja prepisovanje),
malo bolj natančno o raku prostate (čeprav veliko je bilo že v starih),
mutacije pri MEN1: kromosom 11q13
potem pa še pri MEN2A (kateri gen) : RET protoonkogen na kromosomu 10q11.2
Več se pa na žalost ne spomnim.

2. rok
Lahko obkrožiš več odgovorov, ne veš koliko, ampak kar nekajkrat je nakazano, koliko trditev naj bi bilo pravilnih (npr. kateri trditvi sta/nista pravilni), včasih so naštete tudi kombinacije.

1. Koliko otrok v Sloveniji letno zboli za rakom
a) 20
b) 20-80
c) več kot 80

2. Različne trditve o številu posameznih rakov rodil v Sloveniji (x rakov telesa maternice in y rakov materničnega vratu, a rakov jajčnikov in b rakov nožnice) - kateri sta dve pravilni

3. Kaj velja za metastatski melanom
a) slaba prognoza
b) je neozdravljiva bolezen
c) standardno zdravljenje je sistemska terapija
d) kožne spremembe običajno ne zdravimo z obsevanjem
e) solitarne metastaze zdravimo kirurško

4. Kolikšen je odstotek večletnega preživetja bolnice z rakom dojke
a) 80% in se še veča
b) 60%
c) 40%

5. Kakšno je osnovno zdravljenje bolnice z operabilnim rakom dojke in tipljivimi pazdušnimi bezgavkami
a) odstranitev prsi in pazdušnih bezgavk
b) odstranitev prsi in pazdušnih bezgavk in obsevanje

6. Kateri je najmanj nevaren dejavnik za razvoj malignega melanoma
a) tip kože II
b) mutacija PDKN2 (?)
c) predhodni in situ melanom
d) stanje po obsevanju mamarnega predela kože dojke

7. Pri katerih rakih nas zanima tumorski marker CEA
a) adenokarcinom požiralnika
b) karcinom rektuma
c) HCC
d) karcinom pankreasa

8. Koliko je pri nas incidenca nevroendokrinih rakov (na 100.000 ljudi)
1-2
5
7
12

9. Kaj je najpomembnejše pri slabši antigenski razpoznavnosti tumorskih celic?
a) popolna odsotnost MHC I molekul pri rakavih celicah
b) Manjše izražanje MHC II molekul in …
c) oslabljeno delovanje imunskega odziva (zaradi faktorjev,ki jih izloča rak)

10. Obkroži nepravilne možnosti za presejanje raka prostate
a) digitorektalni pregled, PSA
a) digitorektalni pregled, PSA, MRI medenice, CT trebuha

11. Trditve o prehodnem raku mehurja

12. Obkroži pravilni trditvi glede okužbe s HPV in rakom
a) značilna povezava z rakom ustnega dela žrela
b) poveča verjetnost za razvoj raka glave in vratu
c) boljši odgovori na obsevanje
d) pojavi se rak predvsem pri mlajših nekadilcih in “nepivcih”alkohola :)

13. S katero metodo ne moremo ločiti med različnimi tipi limfomov (nekaj takega)?
FISH
pretočna citometrija
DNA analiza
imunohistokemijsko
pa še imuno-neki

14. Petletno preživetje bolnikov z hepatocelularnim rakom jeter
10%
30%
50%

15. S katerima metodama najbolj zanesljivo ugotovljamo maligni vzrok hematurije pri malignomih sečil
UZ
cistoskopija
urografija s CT
PET-CT

16. Kateri citostatik ne spada med antimetabolite?
metotreksat
pa še trije, se jih ne spomnim, eden od njih je moral biti prav =)

17. Najpomembnejši napovedni dejavnik za karcinom zunanjih spolovil
velikost
zasevki v ingvinalne bezgavke

18. Koliko je incidenca raka analnega kanala? - 20, 100, ...

19. Kateri po vrsti je rak pljuč v svetovnem merilu po pogostosti? - 1., 2., 4., 5.

20. Določitev anatomskega obsega pljučnega raka
CT toraks, abdomen, CŽS
RTG pc
scintigrafija skeleta
PET CT

21. Nekaj vprašanj je bilo o citopatologiji in razni diagnostiki: pretočni citometriji, imunofenotipizaciji
npr. Trditve o ločevanju med malignim limfomom in reaktivnim limfadenitisom

22. Kar veliko vprašanj je bilo iz poglavje radioterapija v učb, zelo v podrobnosti, podobna starim - se splača napiflati
npr.
Fotoefekt je:
pri tem pojavu vpadni foton preda vso svojo energijo elektronu na eni od notranjih atomskih lupin in ga pri tem izbije iz atoma
pri tem pojavu vpadni foton preda vso svojo energijo elektronu na zunanji atomski lupini in ga pri tem izbije iz atoma
Verjetnost za fotoefekt je sorazmerna kubu atomskega števila snovi in obratno sorazmerna kubu energije vpadnega fotona (1 /(/zv)3)
Ta vrsta interakcije je pomembna predvsem pri energijah do 50 keV.
Ta vrsta interakcije je pomembna predvsem pri energijah do 150 keV.