Pisna vprašanja

-Terapija limfoma z visokodoznimi zdravili ali alogeno transplantacijo KM pride v poštev pri zdravljenju ponovitev bolezni-P/N
-Pospešena frakcionacija: skrajšuje skupni čas obsevanja z namenom zmanjšati učinek repopulacije preživelih tumorskih celic
-Rak dojk pri moških: 100x manj pogost kot pri ženskah/10x manj pogost/enako pogost
-Rf za eritrocite, kaj je napačno: dajemo bolniku s terminalno boleznijo/damo po zdravljenju s citostatiki/dajemo po obsevanju
-Lipom lahko morfološko prepoznamo po aspiraciji s tanko iglo-P/N.
-Kaj ni antimetabolit: doksorubicin
-5-letno preživetje: 40 hormonsko+ rak dojk/40 vseh rakov dojk/nekaj s trojno negativnim rakom
-Prognostični dejavnik, ki ga upoštevamo pri pooperativnem zdravljenju raka corpus uteri: invazija bezgavk/starost bolnice/spremljajoče bolezni/diferenciacija tumorja/globina invazije
-Incidenca raka dojke: narašča/pada
-Karcinomi pri otrocih: 30 rakov otrok/izjemno redki
-Ileus: neslišna peristaltika/lahko norm. lab. izvidi in dehidracija/oboje
-Incidenca malignega melanoma: narašča/ strmo narašča/ostaja pribl. enaka
-Imunsko preurejanje: začne se takoj ob nastanku tumorskih celic v organizmu. Ima dvojno vlogo, po eni strani poteka transformacija imunskega odgovora ter nadzor nad rastjo tumorja, po drugi pa nastaja prilagajanje in selekcioniranje tumorskih celic zmožnih preživetja kljub delovanju imunskega sistema