Pisna vprašanja (2013-07)

ONKO julij 2013

Kje se pojavi karcinoid? MEN1, MEN2..
Ali je citopatologija dovolj za morfologijo tumorja?
Pravilna trditev: obščitnica je prizadeta pri: MEN2a, MEN2b,..
Klasifikacija limfomov.
Pri MEN2 so prizadete: obkrožiš pravo kombinacijo.
Navedi sevalne poškodbe po časovnem zaporedju: fizikalna/kemična/biološka
Fizikalna poškodba je prva, nastane v 10 na -12 s.
Biološka poškodba je 3., poškoduje DNK, pokaže se v urah do letih.
Zdravljenje ploščatoceličnega raka analnega kanala: RT + KT
Oceni ogroženost Ca prostate T3…GS
Zdravljenje ponovitve limfoma… presaditev perif. krvnih celic. P/N?
Ledvični tumorji: -trias: hematurija, ledvena bolečina, tipna tumorska masa -UZ pregledi pogosti,
-dolgo nesimptomatski, -paraneoplastični sindrom, ki pa ni specifičen za rak ledvic
Slikanje kontrast + C/MRI – lahko ločimo angiom in HCC. P/N?
Za mezoteliom je značilno: - plevralni izliv, - sy. Vene kave,..
Zdravljenje nedrobnoceličnega pljučnega raka.
Največja incidenca raka v Sloveniji, ne glede na spol: kožni.
Multipli mielom.
Incidenca raka materničnega vratu: 130, telesa maternice: 300.
Rak jajčnikov: -najbolj smrten od rakov rodil, -dolgo nesimptomatski, -zdravljenje
Nekaj z mikroRNK.
Prirojena Tu – eliminacija, simetrija, toleranca.
Tumorski antigeni – protoonkogeni/kancerogeni/oboje…kaj od tega je spremenjeno pri rakavi celici.
Incidenca Ca prostate se veča zaradi: -merjenja PSA, -staranja prebivalstva
Tu marker za Ca dojke
Citologija je dovolj za merjenje uspešnosti zdravljenja. P/N?
Radiološke preiskave so dovolj za merjenje uspešnosti zdravljena. P/N?
Primarni Tu CŽS so posledica: -ionizirajočega sevanja, -EM valovanja, -virusi
Emetiki: -so vsi citostatiki, -starejši so bolj podvženi, -tudi biološka zdravila so emetiki
Ca debelega črevesja je povezan z: -dednostjo, -kajenjem, -alkoholom, -vse našteto
Pri nevropatski bolečini dodamo: -tricikl. Antidepresive, -antiepileptike, -oboje, -opioid, -sedativ
Ileus se kaže: - ni peristaltike, lab. Izvidi so lahko normalni, z znaki dehidracije, - oboje, -nič
Sindrom hitrega razpada Tu celic: K, P, Ca, lipidi, dušikovi retenti – kaj je znižano, kaj zvišano
Febrilna nevtropenija: preprečimo jo z…, zdravimo jo z…
Retinoblastom se najprej kaže: bel odsev.
Hodginov limfom: -večinoma pri starih, -večinoma pri mladih
Nehodginov limfom prizadane najpogosteje: - retroperitonealne betgavke, -mediastinalne, -vratne
Ca vulve: - starost nad 65, - večinoma ploščatocelični, - tudi maligni melanom,- zdravljenje: resekcija, obsevanje, oboje?, -vse, -vse razen MM
Najpogostejši visoko maligni astrocitom: - oligodendrogliom, -glioblastom, -meningeom, -anaplastični astrocit
Rak glave/vratu zasevav: -ledvice, -pljuča, jetra, kosti – redko, večinoma v lokalne bezgavke
Možganski živci so prizadeti pri: -Tu ustne votline in glotisa, -Tu kože obraza, -Tu nazofaringsa
Ozdravitev otroških Tu: -95, -80, -50
Preživetje raka dojke: 80, 50 in narašča/pada.
AdenoCa požiralnika: - sp. 1/3, incidenca: -150, -300, -90

Upam, da bo v pomoč. Srečno!!