Pisna vprašanja (2012-12)

Od tega roka dalje so onko izpiti izključno pisni.

Dobite 90 vprašanj izbirnega tipa, ki jih iz baze naključno izbere računalnik. Se pravi, ne pričakujte, da se bodo spraševale kako blazno pomembne stvari.

Večinoma so iz splošnega dela knjige, naj vas vprašanja spodaj ne zavedejo. Radi vprašajo kake številke in/ali podrobnosti.

Primeri:

1 Pri rutinskem genetskem testiranju testiramo za:
- vse rake,
- 10 vrst,
- 6

2 Od vseh tumorjev prebavil je delež tumorjev nevroendokrinega izvora:
-30
-12
-2

3 Kateri od naslednjih rakov ščitnice vežejo radioaktivni jod:
- razne kombinacije medularnih, papilarnih ...

4 3 vprašanja o LET, pri enem je treba izbrat pravilno definicijo linear energy transfer,
pri drugi razvrstiš različna sevanja glede na LET, pri tretjem se razpravlja o relaciji RBE in LET.

5 Febrilno nevtropenijo zdravimo z:
-atb
-atb+GCSF
-neki neumnega

6 Izboljšanje po obsevanju pri sy. vene cave se vidi v:
-12h
-24h
-72h

7 Maligni limfomi se najpogosteje ponovijo po 5 letih:
-prav
-narobe

8 Kateri kemoterapevtik ne spada v skupino antimetabolitov:
-seznam kemoterapevtikov, doksorubicin je bil za izbrat.

9 Pri anaplastičnem astrocitomu je povprečno preživetje:
-10 let
-1 leto
-3 leta

10 Kaj samo po sebi ne povzroči zaprtja?
-kaheksija
-hiperkalciemija
-tumor v steni prebavil
-še nekaj kar ga povzroča

11 Kako zdravimo slabost in bruhanje
-antagonisti 5ht (al neki tazga)
-antagonisti NK1
-oboje skupaj

12 Kako zdravimo kaheksijo
-megasterolacetat
-zgornje skupaj z glukokortikoidi

Srečno :)