Ustna vprašanja - prof. Gubina (dodatek)

1.) Najserije
2.) Laktamaze beta
3.) Virus Epstein Barr
4.) Toxoplazma gondii
5.) Limfatični sistem in imunske celice
6.) Dimorfne glive