Ustna vprašanja - prof. Ihan

- hepatitis A
- mikoplazme
- svinjska trakulja
- rezistenca bakt. na antibiotike
- povr. mikoze
- MHC I