Ustna vprašanja - Manica Mueller Premru

ustni izpit pri njej izgleda dokaj strašljivo. postavlja sicer svoja standardna vprašanja.

zelo pomembno je znat vse morfološke značilnosti pri bakterijah, virusih, glivah in parazitih. (vpraša, kako se barva po gramu, vse virulentne dejavnike, ali je znotraj celic ali zunaj...za viruse vpraša vrsto genoma, kapside, ali ima ovojnico, podvojevanje...pri parazitih vpraša izgled parazita in njegove značilnosti, velikost in izgled jajčec) spraševala me je tudi diagnostiko, seveda. ni je pa preveč zanimala klinična slika (mene je kr prekinila, ko sem ji hotela povedat bolezni...).

zdi se mi nekorektna - je zelo neprijazna in deluje, kot da išče neznanje (je zelo pikolovska, vpraša tudi stvari, ki jih ni v knjigah), tudi ocene so slabe.