Ustna vprašanja - prof. Kotnik

1. Limfotrofni retrovirusi
2. Bacillus Anthracis
3. Sulfonamidi in trimetoprim. Kdaj antibiotiki delujejo sinergistieno?
4. Razlika v fagocitozi med antigen predstavitvenimi celicami in ostalimi, ki antigenov ne predstavljajo. (MHC2)
5. Ascaris