Ustna vprašanja - prof. Kotnik

1. Življenjski krog jetrnega metljaja - Fasciola hepatica
2. Ig A
3. Micobacterium tuberculosis
4. Difuzijski in dilucijski antibiogram
5. Rabdovirusi - katere bolezni povzročajo