Ustna vprašanja - prof. Kotnik

- stafilokoki; opisi S.epidermidis
- ortomixovirusi - opis in posebej Influenza A
- CR receptorji na imunskih celicah
- antibiotiki ki zavirajo sintezo proteinov
- trakulje na splosno; posebej taenia saginata


Kolegi so imeli:
- razlozi: asepsa in antisepsa
- enterovirusi
- H.pylori
- Th1 in vsi citokini
- usi