Ustna vprašanja - prof. Koren

- prioni
- virulentni dejavniki E. coli
- razpravljaj o fagocitozi